Kapcsolat

Amennyiben további információra van szüksége, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Telefon: (30) 924-8576

E-mail: info@lignart.hu

Levelezési cím: 1593 Budapest, Pf. 628

<?php
/**
* A WordPress fő konfigurációs állománya
*
* Ebben a fájlban a következő beállításokat lehet megtenni: MySQL beállítások
* tábla előtagok, titkos kulcsok, a wordpress nyelve, és ABSPATH.
* További információ a fájl lehetséges opcióiról angolul itt található:
* {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing wp-config.php}
*  A MySQL beállításokat a szolgáltatódtól kell kérned.
*
* Ebből a fájlból készül el a telepítési folyamat közben a wp-config.php
* állomány. Nem kötelező webes telepítés használata, elegendő átnevezni
* „wp-config.php” névre, és kitölteni az értékeket.
*
* @package WordPress
*/// ** MySQL beállítások – Ezeket a szolgálatótól lehet beszerezni ** //
/** Adatbázisod neve */
define(‘DB_NAME’, ‘lignart’);

/** MySQL felhasználóneved */
define(‘DB_USER’, ‘lignart’);

/** MySQL jelszó. */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘vernE571’);

/** MySQL  kiszolgáló neve */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

/** Az adatbázis karakter kódolása */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** Az adatbázis egybevetése */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

/**#@+
* Bejelentkezést tikosító kulcsok
*
* Változtasd meg a lenti konstansok értékét egy-egy tetszóleges mondatra
* Generálhatsz is ilyen kulcsokat a {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org titkos kulcs szolgáltatásával}
* Ezeknek a kulcsoknak a módosításával bármikor kiléptethető az összes bejelentkezett felhasználó az oldalról.
*
* @since 2.6.0
*/
define(‘AUTH_KEY’, ‘q[K}:3[.%26wKeJ^rh{$Akh6CvEH7GwohQ;:FXkuDmKL->NiMEP} U<]49sex&qV’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘@Gv3=}W6m^|gtq~/#c{Bss 6]/OnX<B|7[^N8.j6%OH7LgX/)d_83=pE-! lS=yG’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘FT:!l_bD-0cpFQ.L}<.Ez~{QD>e81az+a){6MZ;KhGsg/qQo9@m:YS?9PxUsaD$w’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘9P,c3Uo^g@G`z@VD4Ew3q)?r2L1[ED,{:K(E;m8n%DBW|:+->W55IYK?(e 4#AlX’);
define(‘AUTH_SALT’,        ‘lj?`@It0$A4g*2fX(+O.I-uu=K9Y*btb}*Zj/m/!66;m5PK;MP;BAk~sg|v**IEZ’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘L]>aZbt(nBywSHi8.:OJ:|}!k$lq#2YkY8D=#i1iueaf @[L <phf-R%J[NhbWK%’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’,   ‘u4xKss<aorh9rrAbvKu;^</YkIelf41YNFdd[`bqF8ayp1vy1W1iR;!YtzM%l&Ae’);
define(‘NONCE_SALT’,       ‘Wa5y(P@dA~U`v~/G?#yOF*Pi^I@t,3/_*T2g?]ld4VrB7=.zj6HIazN27&#V/RN4’);

/**#@-*/

/**
* WordPress Adatbázis tábla előtag.
*
* Több blogot is telepíthetünk egy adatbázisba, ha valamennyinek egyedi
* előtagot adunk. Csak számokat, betűket és alulvonásokat adhatunk meg.
*/
$table_prefix  = ‘wp_’;

/**
* WordPress nyelve. Ahhoz, hogy magyarul működjön az oldal, ennek az értéknek
* ‘hu_HU’-nak kell lennie. Üresen hagyva az oldal angolul fog megjelenni.
*
* A beállított nyelv .mo fájljának telepítve kell lennie a wp-content/languages
* könyvtárba. Ahogyan ez a magyar telepítőben alapértelmezetten benne is van.
*
* Például: be kell másolni a hu_HU.mo fájlt a wp-content/languages könyvtárba,
* és be kell állítani a WPLANG konstanst ‘hu_HU’-ra,
* hogy a magyar nyelvi támogatást bekapcsolásra kerüljön.
*/

define (‘WPLANG’, ‘hu_HU’);

/**
* Fejlesztőknek: WordPress hibakereső mód.
*
* Engedélyezzük ezt a megjegyzések megjelenítéséhez a fejlesztés során.
* Erősen ajánlott, hogy a bővítmény és sablon fejlesztők használják a WP_DEBUG
* konstansot.
*/
define(‘WP_DEBUG’, false);

/* Ennyi volt, kellemes blogolást! */

/** A WordPress könyvtár abszolút elérési útja. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

/** Betöltjük a WordPress változókat és szükséges fájlokat. */
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);